Chcesz dostać się do programu work&travel? Sprawdź, jakie są wymagania

Przed podjęciem zawodowego wyzwania czasem powstrzymuje nas stres i lęk przed oceną. Barierę przełamać tym trudniej, gdy stoimy na progu kariery i brakuje nam doświadczenia. Programy studenckie work&travel dają możliwość sprawdzenia się w nowej sytuacji i rozwinięcia skrzydeł w bezpiecznych warunkach. Nabór do programów już się rozpoczął, jak się do nich dostać? Oto pięć wymagań, na które najczęściej zwracają uwagę rekruterzy.

Programy work&travel są połączeniem pracy za granicą i podróży – dają możliwość zbudowania niezależności finansowej oraz zdobycia doświadczenia zawodowego. Mimo że niektórzy chcieliby wyjechać, blokuje ich lęk przed nieznanym i obawa, że sobie nie poradzą. Warto otworzyć się na nowe i zamienić lęk na ciekawość. Przekraczanie własnych barier i wychodzenie ze strefy komfortu sprawia, że jesteśmy w stanie sprawdzić się w różnych okolicznościach, co wpływa na budowanie pewności siebie. Myślisz nad wzięciem udziału w programie, ale obawiasz się, że nie sprostasz wymaganiom? Zdradzamy pięć aspektów, na które wracają uwagę rekruterzy jednego z najpopularniejszych wakacyjnych programów stażowych – Southwestern Advantage.

Po pierwsze:  otwartość na naukę

Southwestern Advantage jest programem, w którym studenci uczą się sprzedaży. W pierwszej fazie projektu, jeszcze w Polsce, uczestnicy przechodzą kompleksowe szkolenia. W kolejnym – jadą na trzy miesiące do Stanów Zjednoczonych i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce, sprzedając książki edukacyjne.

Proces rekrutacyjny do programu podzielony jest na kilka etapów, pierwsze dwa polegają na rozmowie. Podczas wywiadu rekruterzy zwracają uwagę na to, czy kandydat jest otwarty i chętny, żeby się uczyć. – Nie oczekujemy od uczestników doświadczenia – to doświadczenie dajemy. Ważne jest dla nas, żeby osoba, która dołącza do programu chciała się uczyć. Sprzedaż to umiejętność jak każda inna, nauczenie się jej zajmuje czas. Szukamy osób, które będą otwarte i gotowe, żeby ten czas poświęcić – mówi Joanna Kosowska, liderka programu, od pięciu lat związana z Southwestern Advantage.

Po drugie: domykanie projektów

Kolejną cechą, na którą zwracają uwagę rekruterzy jest podejście do rozpoczynanych zadań. Liderom programu zależy na tym, żeby do projektu włączać osoby, które nie rezygnują łatwo ze swoich postanowień czy zobowiązań. – Tego fajnie uczy program, ale inicjatywa musi być w uczestniku już na etapie rekrutacji. Ja byłam osobą, której motywacji wystarczało na 2-3 tygodnie. W programie nauczyłam się, jak utrzymywać ją dłużej – mówi Wioletta Miernicka, związana z programem od trzech lat.

Program Southwestern Advantage zaprojektowany jest tak, żeby motywować uczestników na wszystkich etapach jego trwania. Każda osoba, która się dostaje do projektu i przygotowuje się do wyjazdu do Stanów objęta jest opieką mentora, z którym rozmawia o życiowych celach, motywacji – zarówno przed wyjazdem do Stanów, jak i w jego trakcie. – Jeśli jest ci ciężko, czujesz spadek, mentor jest po to, żeby zmotywować cię na nowo. Jest z tobą przez całe lato – mówi Wioletta.

Po trzecie: ponadprzeciętność

Lubisz podejmować wyzwania? Szukasz nowych możliwości? Jeśli odpowiedź brzmi tak, świetnie odnajdziesz się w projektach work&travel. Rekruterzy wybierają do programów osoby szukające wyzwań, chcące wyróżnić się z tłumu. – Chodzi nam o takie nastawienie, że chce się więcej, niż to, co się ma, że chce się być lepszym. Program pomaga w wytyczeniu sobie celów, ale inicjatywa musi być po stronie uczestnika. Jeśli wiesz, czego chcesz, łatwiej jest to osiągnąć. Przekonałam się o tym na własnej skórze – pogram pomógł mi w osiągnięciu moich własnych marzeń i celów – mówi Joanna.

Najlepszym uczestnikom wakacyjnego stażu Southwestern Advantage oferuje dalszą ścieżkę rozwoju. – Osoby, które wykazują się inicjatywą, są godne zaufania i mają dobre, stabilne wyniki sprzedażowe mogą w kolejnych edycjach programu zostać liderami i rozwijać się wewnątrz organizacji – dodaje Joanna.

Po czwarte: gotowość na ciężką pracę

Program Southwestern Advantage należy do jednych z najtrudniejszych programów work&travel na świecie. Studenci pracują dwanaście tygodni, w tym czasie przekuwają zdobytą wiedzę w doświadczenie. Praca jest momentem, w którym uczestnicy mogą sprawdzić się w działaniu – mają kontakt z różnymi typami klientów, planują każdy dzień.

– Program uczy organizacji czasu. Po pięciu latach w SWA mogę powiedzieć, że jestem jej mistrzem. Mam studia, pracę, organizuję szkolenia, mam czas dla siebie – mówi Joanna. Wysiłek włożony w pracę przekłada się nie tylko na wynagrodzenie, lecz także na satysfakcję z samego siebie. – Za dobre wyniki w sprzedaży można również wygrać wycieczkę zagraniczną – mówi Wioletta.

Po piąte: umiejętności komunikacyjne

Podczas rozmów kwalifikacyjnych rekruterzy zwracają uwagę również na zdolności interpersonalne. – Komunikacja jest dla nas bardzo ważną umiejętnością, aczkolwiek mamy na uwadze, że część studentów przychodzi do programu po to, żeby się jej nauczyć – mówi Joanna. – Mamy w programie kilka osób z kierunków matematyczno-informatycznych – wydaje się, że komunikacja w takich dziedzinach nie jest kluczową umiejętnością, tymczasem osoby te pracują później w zespołach, muszą się komunikować, przekazywać swoją wiedzę. Mój kolega z programu, dzięki zdolnościom sprzedażowym i komunikacyjnym, których nauczył się w SWA, zarabia 40% więcej od swoich kolegów z takim samym doświadczeniem zawodowym – dodaje.

Komunikacja to umiejętność, której w programie poświęca się dużo uwagi. Uczestnicy zasadniczą część stażu odbywają w Stanach Zjednoczonych, dlatego osoby dołączające do programu powinny znać język angielski  przynajmniej w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się. – Gdy zdecydowałam się dołączyć do programu mój angielski był na poziomie A2. Przygotowywałam się do wyjazdu z moją mentorką, która pomagała mi tłumaczyć przydatne frazy, część rozmów prowadziłyśmy po angielsku. Dzięki temu podczas wyjazdu i pracy było mi znacznie łatwiej – mówi Wioletta.

Podejmij wyzwanie

Programy work&travel dają studentom szansę, żeby zdobyć umiejętności, które wyróżnią ich później na rynku pracy. Obawa przed nieznanym jest naturalna, warto jej się przyjrzeć i zobaczyć, co się za nią kryje. – To normalne, że boimy się zmiany, ten strach będzie. To, co możemy zrobić, to go zaakceptować. Jest takie powiedzenie „Bój się i rób” – w moim życiu się to sprawdza. Rzeczy, których najbardziej się boję robić, przynoszą najlepsze efekty – mówi Wioletta.

SWA jest programem, w którym można sprawdzić swoje możliwości w bezpiecznych warunkach, student na żadnym etapie nie jest pozostawiony sam sobie. – W programie nocujemy u rodzin goszczących, w jednej lokalizacji jest 2-3 uczestników, zawsze w grupie jest osoba z większym doświadczeniem, która pomaga tym, którzy są na wyjeździe pierwszy raz – mówi Wioletta.

Udział w Southwestern Advantage jest świetnym treningiem przed wkroczeniem na rynek pracy. Proces rekrutacyjny w programie jest analogiczny do tego, który często przechodzi się aplikując na stanowisko w firmach. SWA pomaga studentom rozwinąć cechy, które wyróżniają ich spośród innych kandydatów z podobnymi kwalifikacjami i umożliwiają lepszy start w karierę.

Żeby wziąć udział w programie SWA trzeba mieć skończone 18 lat i być studentem studiów dziennych.

***

***

Southwestern Advantage jest firmą wydawniczą i szkoleniową działającą od ponad 160 lat, jej siedziba znajduje się w Nashville, w stanie Tennessee. Southwestern Advantage od wielu lat kieruje międzynarodowym programem typu work&travel, którego misją jest pomaganie młodym ludziom w zdobywaniu umiejętności i kształtowaniu cech, których potrzebują, by osiągnąć swoje życiowe cele. Celem SWA jest kształcenie przedsiębiorców oraz wspieranie studentów w budowaniu niezależności finansowej – każdy uczestnik programu bierze udział w profesjonalnych szkoleniach oraz ma zapewnioną opiekę mentorską, dzięki czemu podczas kilku wakacyjnych miesięcy jest w stanie wygenerować realny przychód. Od 2012 roku SWA działa również w Polsce, a z sezonu na sezon zainteresowanie programem rośnie. Rokrocznie w SWA bierze udział prawie 3 tysiące studentów z całego świata.

Aktywuj biznes w Polsce

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

 • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
 • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne! Od 2022 roku z czwartej formy opodatkowania - karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Dlatego jeśli dopiero zakładasz działalność, nie możesz wybrać karty podatkowej.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

W przypadku skali podatkowej stawki liniowej przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód.

Pamiętaj! Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że są takie działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane.

Działalność gospodarczą rozpoczynamy od bezpłatnej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

Wniosek składa się na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej CEIDG.

Wniosek ten musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wniosek można złożyć także w dowolnie wybranym urzędzie gminy osobiście lub listem poleconym (musi być wówczas opatrzony podpisem wnioskodawcy poświadczonym notarialnie). Wpis do CEIDG jest dokonywany najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o braku orzeczonych wobec wnioskodawcy zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, zakazu wykonywania określonego zawodu i zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi. Należy również dołączyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do każdej nieruchomości, której adres jest wpisywany w CEIDG (przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi) Ww. oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON (rejestr podmiotów gospodarki narodowej), wnioskiem o nadanie NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) a także złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.

Jeżeli przedsiębiorca jest płatnikiem składek, do wniosku o wpis do CEIDG może dołączyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i/albo do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, a także zmianę danych wskazanych w ww. zgłoszeniach lub zgłoszenie wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń.
CEIDG przesyła dane do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega żadnym opłatom.
Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym jest numer NIP.

Nie wymaga rejestracji drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, których przychód nie przekroczy w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Informacje na temat takiej działalności można znaleźć w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy.

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG, czyli w rejestrze przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego rejestru wpisują się również przedsiębiorcy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.

Jednak jeśli spodziewasz się, że przychody z twojej działalności będą niewielkie, to taką drobną działalność możesz prowadzić bez dodatkowych formalności – nie musisz się rejestrować jako przedsiębiorca.

Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową, jeżeli:

 • przychody z twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł, czyli twoje przychody w 2022 roku nie mogą przekroczyć 1505 zł)
 • jesteś osobą fizyczną
 • nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej
 • nie prowadzisz działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji
 • nie wykonywałeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Ważne! Nie trzeba rejestrować w rejestrze przedsiębiorców:

 • działalności agroturystycznej rolników
 • produkcji wina przez rolników
 • rolniczego handlu detalicznego.

Wzory umów dla pracodawców

Wzory umów oraz kompendium wiedzy dla każdego małego przedsiębiorcy. Zobacz umowę o dzieło https://www.icg-group.com/wzory-umow/umowa-o-dzielo/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *