Jak zostać dobrym prawnikiem?

Zawód adwokata to w Polsce nadal jeden z najbardziej prestiżowych zawodów. Między innymi dlatego, że jego wykonywanie kojarzy nam się z dużymi pieniędzmi. I rzeczywiście dobrzy specjaliści zarabiają godziwie. Jest to jednak w pełni uzasadnione.

Zdarzają się w życiu sytuacje, kiedy pomoc prawnika jest konieczna. I choć usługi prawnicze do najtańszych nie należą, to najczęściej okazują się i tak bardziej opłacalne niż działanie na własną rękę.

W branży prawniczej – jak w mało której – panuje przekonanie, że tańsza usługa to gorsza usługa. Uważamy, że skuteczność musi mieć swoją cenę, a adwokaci się dostosowują do takiego postrzegania rzeczywistości. Drogi zegarek czy luksusowy samochód łączymy z sukcesem, a sukces prawnika oznacza także sukces jego klienta.

Występowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości nie jest łatwym zadaniem. Przede wszystkim dlatego, że nie doświadczamy tego codziennie. Jeśli chcemy, aby proces zakończył się po naszej myśli, a nie mamy w tej kwestii doświadczenia, warto rozważyć zatrudnienie pełnomocnika.

Obecnie mitem jest, że młody prawnik zarabia krocie. Najczęściej po ukończeniu studiów przez kilka lat otrzymuje wynagrodzenie zdecydowanie poniżej średniej krajowej. Pracuje niekiedy po kilkanaście godzin na dobę, dokształca się prywatnie, np. biorąc lekcje języków obcych. W którymś momencie dociera do etapu, gdy inwestycja w siebie zaczyna mu się zwracać. Trudno od niego oczekiwać, że nie będzie chciał nadrobić „chudych” lat.

„200 zł za 15-minutową poradę?! Skandal!” Nie do końca. Warto pamiętać, że udzielenie krótkiej porady wymagało od prawnika wielu lat nauki. Najpierw 5 lat studiów, następnie kilka kolejnych aplikacji. I mimo że stawka godzinowa może wydawać się niektórym niesamowita, to istotny tak naprawdę powinien być fakt, czy problem został rozwiązany.

Przed każdym spotkaniem z prawnikiem warto zapytać, ile dana usługa może kosztować. W tym celu będziemy musieli przybliżyć nieco nasz problem. To po to, aby prawnik mógł określić stopień skomplikowania sprawy i dokonać chociażby przybliżonej wyceny. Zdarzają się sytuacje, kiedy np. ze względu na złą sytuację klienta jest on częściowo lub całkowicie zwolniony z jakichkolwiek opłat. Na takie poczynania jednak z reguły mogą sobie pozwolić głównie większe kancelarie.

Zachowanie dobrego adwokata można streścić stwierdzeniem: „możesz spokojnie wracać do domu i nie przejmować się problemami. Od teraz twoje problemy są już moje”. Fachowy prawnik to nie tylko skuteczny wojownik na sali sądowej, lecz także nasz pomocnik w wielu kwestiach, do którego można zadzwonić o dowolnej porze.

Jeśli chcemy jedynie uzyskać poradę prawną, warto zajrzeć do Internetu i za pośrednictwem sieci wysłać zapytanie do prawnika. Taką możliwość stwarzają nam specjalne wortale prawnicze. Opłaty są tu znacznie niższe niż w kancelarii, a efekt ten sam. Niekiedy za tego typu usługi nie są pobierane żadne opłaty, ale wtedy na odpowiedź możemy czekać bardzo długo. Także niektóre fundacje współpracujące z ekspertami z różnych dziedzin (w tym także z prawnikami) udzielają porad prawnych. Głównie związane są one z zakresem działalności fundacji, ale nie tylko.

Na adwokacie spoczywa olbrzymia odpowiedzialność. Tak jak dla niemal każdego naturalne jest, że lekarz może popełnić błąd w sztuce i się tego boi, tak niekoniecznie myślimy w ten sposób o prawnikach. A przecież oni też narażeni są na błędy, które odbiją się tak na sytuacji ich klientów, jak i na ich pozycji zawodowej. Branie na barki odpowiedzialności za czyjś los uzasadnia odpowiednie do zadania wynagrodzenie.

Cechy dobrego adwokata:

  • Kompetencje – podstawową sprawą jest specjalizacja. Prawo jest rozległą dziedziną wiedzy, zbudowaną na niuansach i zawiłościach, które poznaje się nie tylko w czasie studiów prawniczych, ale także później w czasie aplikacji i przez cały czas trwania praktyki. To wymagający zawód, do wykonywania którego nie wystarczy opanowanie znajomości kodeksów, ale konieczne jest też doświadczenie. Dobrze jest poszukać informacji w Internecie na temat adwokata, z którym chcemy współpracować. Dobry prawnik będzie też miał dobrą opinię „na mieście”, więc jeśli znamy jakieś nazwisko z polecenia, warto się mu przyjrzeć bliżej. Należy pamiętać o tym, że nie ma ludzi, którzy znają się na wszystkim, a prawnik, który twierdzi, że jest w stanie poprowadzić każdą sprawę, nie jest godny zaufania.
  • Profesjonalizm – wiąże się z niezależnością działania. System prawa, obowiązujący w naszym kraju, stanowi, że natura zawodu adwokata sprzeczna jest z pozostawaniem pod wpływem osób trzecich – prywatnych czy instytucji państwowych. Adwokat podlega tylko poleceniom klienta, którego jest pełnomocnikiem.
  • Dyskrecja – wynika z tego, że adwokaci objęci są tajemnicą zawodową, która – zgodnie z prawem – obowiązuje przed sądem oraz innymi instytucjami państwowymi. Oznacza to, że wszystkie informacje, które wyjawia klient adwokatowi, zostają między nimi i to klient decyduje, które z nich mogą być ujawnione. W ten sposób budowane jest zaufanie, dające klientowi pewność, że adwokat będzie działał wyłącznie w jego interesie i na jego korzyść.
  • Lojalność – prawnik świadczący usługi adwokackie powinien swoje działania podporządkować ochronie praw swojego klienta, wykorzystując przysługujące mu środki prawne.

Aktywuj biznes w Polsce

Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej uregulowane zostały w Ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w której zawarte zostały przepisy związane z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem i zamykaniem działalności gospodarczej.

W Polsce obowiązuje zasada swobody podejmowania działalności gospodarczej. Oznacza, że każdy, na równych prawach, ma prawo podjąć działalność gospodarczą według swojego wyboru.

Zasada wolności gospodarczej zawiera jednak ograniczenia podmiotowe (odnoszące się do tego, kto może podejmować działalność gospodarczą) oraz przedmiotowe (dotyczące warunków, które muszą zostać spełnione dla prowadzenia danej działalności).

Najpopularniejszymi formami prowadzenia działalności są indywidualna działalność gospodarcza oraz spółki handlowe, w szczególności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka jawna.

Tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych reguluje Kodeks Spółek Handlowych.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

  • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
  • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne! Od 2022 roku z czwartej formy opodatkowania - karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Dlatego jeśli dopiero zakładasz działalność, nie możesz wybrać karty podatkowej.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

W przypadku skali podatkowej stawki liniowej przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód.

Pamiętaj! Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że są takie działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane.

Przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi przypisać swoją działalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać kod PKD.

Kody są wykorzystywane w statystyce publicznej, ale mają też duże znaczenie praktyczne. Na przykład niektóre kody są powiązane z określonymi formami opodatkowania, obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją VAT.

Wyszukaj taki kod, który najbardziej odpowiada temu, co chcesz robić. Wybierz jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która powinna ci przynosić największe przychody, i dowolną liczbę kodów dodatkowych.

Co do zasady przedsiębiorcy mogą działać swobodnie. To znaczy, że nie potrzebują niczyjej zgody na prowadzenie konkretnej działalności.

Czasami jednak, aby prowadzić biznes, musisz mieć określone uprawnienia zawodowe posiadać określony sprzęt lub warunki lokalowe. Są też takie biznesy, które możesz prowadzić dopiero po uzyskaniu pozwolenia odpowiednich instytucji publicznych.

W tych przypadkach może ci być potrzebna licencja, koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej. Musisz się o nie postarać już po zarejestrowaniu firmy.

Wzory umów dla pracodawców

Wzory umów oraz kompendium wiedzy dla każdego małego przedsiębiorcy. Zobacz umowę o dzieło https://www.icg-group.com/wzory-umow/umowa-o-dzielo/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *