Jakich specjalistów Polacy szukali w 2022 roku?

W 2022 r. na platformie Oferteo złożonych zostało prawie 1,8 mln potwierdzonych zleceń dotyczących usług wykonawców. Wiodące kategorie związane są przede wszystkim z odnawialnymi źródłami energii, remontami oraz usługami księgowymi. Największy wzrost uzyskanych zleceń dotyczył specjalistów świadczących usługi w zakresie pomp ciepła. Kategoria ta zwiększyła się o 117 proc. w porównaniu do 2021 r.

Sektor usług na żądanie dalej rośnie

Miniony rok był niezwykle dynamiczny dla wielu branż. Napięta sytuacja geopolityczna oraz rosnąca inflacja odcisnęły piętno na polskiej gospodarce. Jak wpłynęło to na branżę usługową, która z reguły szybko reaguje na wszelkie zmiany? Kondycji tego sektora postanowiła przyjrzeć się platforma Oferteo, która łączy zleceniodawców z wykonawcami w prawie 900 kategoriach.

Platforma Oferteo, wiodący marketplace w  Polsce dla szerokiego spektrum usług, podsumowała swoją działalność w 2022 r. Z danych Oferteo wynika, że w ubiegłym roku na platformie zamieszczono prawie 1,8 mln zleceń, a wartość zleceń wzrosła o ponad 25 proc.

– Funkcjonujemy na szczególnym rynku, jakim są usługi w modelu na żądanie, gdzie to zleceniodawcy określają swoje potrzeby, a wykonawcy składają im dostosowane oferty. Szeroki przegląd kategorii daje jednak nam pewien obraz całości dotyczący tego rynku. Mimo trudnego otoczenia gospodarczego, przez ostatni rok na naszej platformie obserwowaliśmy rosnącą aktywność użytkowników, co przełożyło się na wzrost zamieszczonych zleceń. Wynika to przede wszystkim z poczynionych przez nas inwestycji w promocję oraz działania SEO. Według analiz Infiniti Research wartość polskiego rynku usług na żądanie w 2021 r. miała osiągnąć wzrost na poziomie ponad 25 proc. jesteśmy zadowoleni, że również w 2022 r. dynamika Oferteo osiągnęła podobny poziom –  komentuje Karol Grygiel, członek zarządu, odpowiedzialny za pion marketingu.

OZE cały czas popularne, pompy ciepła idą na rekord

Mimo zamieszania legislacyjnego nadal jedną z najbardziej aktywnych branż były usługi związane z odnawialnymi źródłami energii, a w szczególności kategorie dotyczące pomp ciepła, które uzyskały rekordowe wyniki na platformie. Z ostatniego raportu Oferteo wynika, że w nowych domach w 5 na 6 przypadków  jako źródło ogrzewania Polacy wybierali pompy ciepła. Na brak zainteresowania nie mogli również narzekać księgowi. Jak przeanalizował portal Oferteo, w całym 2022 r. zapytania użytkowników dotyczące usług finansowych i księgowych wzrosły aż o 100 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

Wśród wiodących kategorii zlecenia dotyczące pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz remontów mieszkań i domów oraz usług księgowych były w 2022 r. jednymi z najpopularniejszych w Oferteo.. To właśnie z tych kategorii najczęściej poszukiwani byli specjaliści, a roczne liczby zleceń wyniosły po kilkadziesiąt tysięcy – informuje Wojciech Antonik, Category Manager z Oferteo. – Duża dynamika wzrostu zwraca uwagę szczególnie w przypadku pomp ciepła. W 2023 roku liczba zleceń wzrosła w tej kategorii o 117 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Oferteo obsługuje ponad 900 kategorii i wciąż poszerza swoją listę. W ramach tych, które są ogólne i nie wskazują stricte na dokładną usługę, tworzone są ściślejsze kategorie odpowiadające konkretnym usługom jakich potrzebują zleceniodawcy. Dzięki tym działaniom możliwe jest stworzenie jeszcze bardziej precyzyjnych formularzy zapytań oraz większe możliwości filtrowania przez wykonawców interesujących ich zleceń – podsumowuje ekspert z Oferteo.

Z danych Oferteo wynika, że rosnąca inflacja nie powstrzymała również Polaków przed planami remontów, które nadal stanowią jedną z kluczowych kategorii na platformie. Z kolei sami wykonawcy przyznają, że zarówno wcześniejszy, jak też obecny rok stanowią wyzwanie dla przedstawicieli branży, które jeszcze kilka lat wcześniej notowały bardzo dobre wyniki.

Wojna w Ukrainie i związana z nią inflacja spowodowały niesamowity wzrost cen materiałów budowlanych i wykończeniowych, co przełożyło się na mniejszą ilość zleceń na rynku. Te dostępne na rynku, są bardziej przemyślane i coraz więcej klientów dokładnie wie czego oczekuje. Realizujemy około dwa trzy projekty jednocześnie i cieszymy się dość dużym zainteresowaniem klientów. Wielu klientów przychodzi do nas z polecenia, więc nie odczuliśmy aż tak bardzo tych skutków, natomiast widzę po zapytaniach zewnętrznych, że jest ich trochę mniej – komentował Michał Czop z firmy Start-Bud w jednym z podcastów Oferteo z cyklu „Najlepsi w swoim fachu”.

###

O spółce

Oferteo.pl to wiodący internetowy marketplace w  Polsce dla szerokiego spektrum usług, działający w modelu reverse, gdzie zlecający określa potrzebę, a wykonawcy składają dostosowane oferty. Od blisko dekady Oferteo jest zdecydowanym liderem w kraju pod względem liczby wizyt użytkowników w porównaniu do bezpośredniej konkurencji. Od początku swojej działalności Oferteo połączyło ze sobą ponad 10 mln zlecających i wykonawców. W ostatnim roku obrotowym obsłużonych zostało 1,35 mln zleceń. Platforma Oferteo.pl łączy zleceniodawców z wykonawcami w prawie 900 kategoriach. Wiodące z nich dotyczą usług budowlanych (m.in. budowa domów, odnawialne źródła energii, remonty i wykończenia wnętrz), usług finansowych i prawnych (m.in. kredyty, leasing i porady prawne) oraz usług dla firm (m.in. księgowość, strony internetowe i sprzątanie).

Aktywuj biznes w Polsce

Możesz prowadzić firmę jednoosobową samodzielnie, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, bo tylko wtedy ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania i masz pełną zdolność do podejmowania decyzji.

Osoby niepełnoletnie, które chcą prowadzić własny biznes, w wielu sytuacjach będą musiały korzystać z pomocy swoich ustawowych przedstawicieli. Najczęściej będą to rodzice.

Żeby założyć firmę jednoosobową, nie musisz być obywatelem lub obywatelką Polski.

Obywatele:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
 • państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy, - jeżeli mają w Polsce, na przykład zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenie na pobyt czasowy, wydane w określonym celu, na przykład w związku ze studiami.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą wykonywać w Polsce działalność gospodarczą, mogą:

 • założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową
 • świadczyć transgranicznie usługi – bez rejestrowania działalności w Polsce
 • założyć w Polsce oddział lub przedstawicielstwo.

Państwami członkowskimi UE są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza państwami członkowskimi UE, są Norwegia, Islandia, Liechtenstein.

Własną firmę, dowolną spółkę handlową, oddział lub przedstawicielstwo mogą założyć w Polsce, także obywatele USA oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Umowy międzynarodowe Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. oraz Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób umożliwiają zakładanie działalności gospodarczej przez obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki i Konfederacji Szwajcarskiej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Obywatele państw, które nie należą do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą:

 • założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową, jeżeli mają tytuł pobytowy, który do tego uprawnia
 • założyć w Polsce spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną
 • przystępować do spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjną oraz nabywać i obejmować udziały lub akcje w tych spółkach
 • założyć w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe podpisane z Polską nie wykluczają takiej możliwości.

Wykaz ratyfikowanych umów międzynarodowych można znaleźć na stronie Internetowej Bazy Traktatów, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Przedsiębiorcy muszą prowadzić dokumentację rachunkową, w skład której wchodzą: faktury, rachunki, ewidencje. Jedynym wyjątkiem są firmy, które wybiorą kartę podatkową - w ich przypadku taka dokumentacja nie jest potrzebna, ponieważ kwotę podatku na dany rok podatkowy ustala im naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Pozostali przedsiębiorcy mogą prowadzić księgowość w formie:

 • uproszczonej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów przy ryczałcie
 • pełnej – w księgach rachunkowych.

Pamiętaj! Możesz zlecić prowadzić księgowości zewnętrznemu podmiotowi, na przykład biuru rachunkowemu.

Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej rachunek firmowy lub swój rachunek prywatny - musi to jednak być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza.

Rachunek bankowy jest tym ważniejszy, że nie każdą transakcję można przeprowadzić gotówką. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca nie może dokonywać płatności gotówkowych jeśli:

 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Jeśli dokonujesz takich transakcji, musisz mieć rachunek bankowy. Będziesz go też potrzebować żeby opłacać podatku lub składki ZUS – tu wyjątkiem są mikroprzedsiębiorcy (czyli firmy, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników i osiągnęły roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro) – oni mogą opłacać składki ZUS i podatki na poczcie.

Rachunek firmowy (a nie prywatny) będzie ci potrzebny jeśli:

 • jesteś podatnikiem VAT – tylko numery firmowych rachunków bankowych są publikowane w Wykazie podatników VAT, czyli na Białej liście podatników VAT
 • dokonujesz transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *