Które branże mają największe szanse na rozwój i innowacje w 2023? Prognoza ekspertów

Rozwój i innowacje napędzają polski biznes – eksperci są zgodni: inwestowanie w te obszary procentuje i wpływa na wzrost przedsiębiorstw. Początek roku to dobra okazja do tego, by sprawdzić, które branże mają największe szanse na rozwój i innowacje w 2023 roku. Specjaliści są zdania, że będzie wzrastał popyt na technologie programistyczne dla każdej branży. Rynek ten ma rosnąć o 19,6 proc. w ujęciu rocznym i osiągnąć poziom 26,9 mld dolarów[1]. Dlaczego firmy coraz częściej będą chciały zyskiwać kompetencje cyfrowe? I gdzie jeszcze szukają szans na zdobycie przewagi konkurencyjnej?

Polskie przedsiębiorstwa stanęły w obliczu wyzwań. Z jednej strony cały czas odczuwają skutki pandemii i niepewnej sytuacji geopolitycznej, z drugiej zaś poszukują obszarów, w których mogą się rozwijać. Firmy muszą nadążyć za zmieniającymi się wymaganiami konsumentów, a także silnym rozwojem nowoczesnych technologii. W 2023 roku obserwujemy kontynuację innowacji i rozwoju technologii transformacyjnych, takich jak sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT), rzeczywistość wirtualna i rozszerzona (VR/AR), przetwarzanie w chmurze, blockchain i superszybka sieć[2]. Jakie branże są najbardziej chłonne i innowacyjne, a także rozwojowe?

Energetyka i wykorzystanie wodoru

Energetyka to branża, o której ostatnio głośno. Dlaczego? Rosnące koszty energii zmobilizowały wiele firm do poszukiwania alternatyw dla tradycyjnych źródeł prądu czy ogrzewania. W związku z tym coraz więcej osób sięgnęło po odnawialne źródła energii. Tym, o czym coraz głośniej się mówi, jest wykorzystanie wodoru.

 – Coraz odważniej mówi się o tym, że Polska może stać się energetycznym spichlerzem Europy. Zielony wodór jest wytwarzany za pomocą odnawialnych źródeł energii. Nasz potencjał w obszarze wodoru jest na skalę europejską, a może i światową. Mamy możliwość magazynowania wodoru w kawernach solnych, jednak potrzebne są dokładne badania w tym obszarze i stworzenie odpowiednich modeli cyfrowych, które umożliwią weryfikację potencjału – wyjaśnia ekspert Grzegorz Putynkowski, współzałożyciel Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu.

Zdaniem eksperta, w kawernach można magazynować wodór o potencjale energetycznym 10 tysięcy TWh. A to zaspokoiłoby potrzeby energetyczne Europy Środkowej nawet na 5 lat. Już teraz w planach jest utworzenie doliny wodorowej, czyli miejsca, które skupi wiele podmiotów. Wodór to uniwersalne paliwo które można spalać w konwencjonalnych układach tłokowych czy gazowych lub wykorzystywać w procesach katalitycznych do wytwarzania energii elektrycznie i ciepła jednocześnie co pozwala na uzyskanie sprawności rzędu 98%. W porównaniu do systemów tłokowych sprzężonych z generatorem elektrycznym osiągających sprawność 60% i magazynem chemicznym (akumulator elektryczny), układy wodorowe stwarzają nowe możliwości wytwarzania i magazynowania energii.

Digital twins, czyli wirtualne roboty

Robotyzacja i automatyzacja to obszary, które od lat intensywnie się rozwijają. Dzięki oprogramowaniu NVIDIA Omniverse™ Enterprise wdrożonemu na platformie NVIDIA® OVX™ przedsiębiorstwa opracowują dokładne wirtualne symulacje z obsługą sztucznej inteligencji, które są doskonale zsynchronizowane z rzeczywistym światem. Co to oznacza?

 – Cyfrowy bliźniak to odzwierciedlenie fizycznych obiektów, procesów czy produktów w cyfrowej rzeczywistości. Istotną rolę odgrywa przetwarzanie danych. Digital twins są wykorzystywane między innymi w logistyce do pracy na zewnątrz i wewnątrz budynków. Sprawdzają się także w automatyzacji przemysłowej, w której symulacja wielu stanów w środowisku rzeczywistym byłaby niezwykle czasochłonna oraz niebezpieczna zarazem. Korzystanie z digital twins nie tylko pomaga w rozwoju usług, ale również istotnie przyspiesza uczenie maszyn wykonujących złożone czynności – mówi Krzysztof Woźny, członek zarządu Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu.

Kiedy firmy korzystają z digital twins? Gdy chcą usprawnić działanie konkretnego zasobu w relatywnie krótkim czasie, ze szczególnym zastosowaniem systemów zrobotyzowanych i hybrydowych (człowiek i maszyna).

Innowacje w budownictwie i szansa na rozwój branży

Kolejną, rozwojową branżą, jest budownictwo. Z roku na rok zmienia się sposób projektowania budynków, a także rodzaj materiałów budowlanych wykorzystywanych w toku realizacji. Zdaniem ekspertów firmy będą inwestować coraz więcej środków finansowych w aplikacje do zbierania danych, nowoczesne drony, oprogramowanie do modelowania informacji o budynkach (BIM), drukowanie 3D i sztuczną inteligencję.

Inwestycja w najnowocześniejsze technologie budowlane to niewątpliwie mądre posunięcie biznesowe. Kluczem jest znalezienie narzędzi technicznych, które pomogą osiągnąć cele firmy.

Które branże mają zatem największe szanse na rozwój i innowacje w 2023 roku? Tak naprawdę wszystkie, które skorzystają z pomocy nowoczesnych jednostek badawczych i wykorzystają nowe technologie do wypracowania wartości dodanej ich biznesu, przyczyniając się do trwałego rozwoju.


[1] https://marketbusinessnews.com/industries-growth-2023/319849/

[2] https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2022/10/03/the-5-biggest-business-trends-for-2023/?sh=49d2c1ca4217

Aktywuj biznes w Polsce

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest z pewnością dużym wyzwaniem dla każdego młodego przedsiębiorcy. Niezależność jaką ona daje wiąże się z wysokim ryzykiem, wymaga wykazania się odwagą przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Już na wstępie przedsiębiorca musi wykazać się wiedzą z zakresu opodatkowania dochodów, finansowania przedsięwzięcia jak i tworzenia zaplecza dla własnej firmy.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że po pierwszym roku prowadzonej działalności gospodarczej 1/4 jdg zawiesza lub likwiduje swoją działalność.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą forma prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, jej rejestracja w CEIDG jest darmowa. Można ją zarejestrować przez internet - wymóg posiadania konta ePUAP, lub autoryzując rejestrację odwiedzając najbliższy urząd gminy lub miasta. Forma jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga tworzenia kapitału na start przedsiębiorstwa.

Zalety:

 • brak kosztów założenia działalności gospodarczej,
 • brak wymogów tworzenia kapitału przedsiębiorstwa,
 • elastyczność w otwieraniu, zawieszaniu i likwidacji działalności gospodarczej,
 • możliwość optymalizacji podatkowej poprzez wybór formy opłacania podatków,
 • niskie koszty obsługi księgowej,
 • ograniczone obowiązki sprawozdawcze.

Wady:

 • odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania,
 • obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia do ZUS,
 • konieczność podstawowej znajomości przepisów związanych z opodatkowaniem.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest z pewnością dużym wyzwaniem dla każdego młodego przedsiębiorcy. Niezależność jaką ona daje wiąże się z wysokim ryzykiem, wymaga wykazania się odwagą przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Już na wstępie przedsiębiorca musi wykazać się wiedzą z zakresu opodatkowania dochodów, finansowania przedsięwzięcia jak i tworzenia zaplecza dla własnej firmy.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że po pierwszym roku prowadzonej działalności gospodarczej 1/4 jdg zawiesza lub likwiduje swoją działalność.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą forma prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, jej rejestracja w CEIDG jest darmowa. Można ją zarejestrować przez internet - wymóg posiadania konta ePUAP, lub autoryzując rejestrację odwiedzając najbliższy urząd gminy lub miasta. Forma jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga tworzenia kapitału na start przedsiębiorstwa.

Zalety:

 • brak kosztów założenia działalności gospodarczej,
 • brak wymogów tworzenia kapitału przedsiębiorstwa,
 • elastyczność w otwieraniu, zawieszaniu i likwidacji działalności gospodarczej,
 • możliwość optymalizacji podatkowej poprzez wybór formy opłacania podatków,
 • niskie koszty obsługi księgowej,
 • ograniczone obowiązki sprawozdawcze.

Wady:

 • odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania,
 • obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia do ZUS,
 • konieczność podstawowej znajomości przepisów związanych z opodatkowaniem.

Możesz prowadzić firmę jednoosobową samodzielnie, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, bo tylko wtedy ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania i masz pełną zdolność do podejmowania decyzji.

Osoby niepełnoletnie, które chcą prowadzić własny biznes, w wielu sytuacjach będą musiały korzystać z pomocy swoich ustawowych przedstawicieli. Najczęściej będą to rodzice.

Żeby założyć firmę jednoosobową, nie musisz być obywatelem lub obywatelką Polski.

Obywatele:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
 • państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy, - jeżeli mają w Polsce, na przykład zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenie na pobyt czasowy, wydane w określonym celu, na przykład w związku ze studiami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *