Rozwój poprzez praktykę – Kaufland rekrutuje do kolejnej edycji programu stażowego Absolwent

Praca wykonywana z pasją to marzenie 83% obecnych studentów[1]. Bardzo często młodzi ludzie, jeszcze w trakcie nauki, aktywnie poszukują możliwości zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, które w przyszłości pozwolą im na rozwój w wybranym kierunku. Z myślą o nich Kaufland przygotował kolejną edycję programu stażowego Absolwent.

Udział w programie stażowym Absolwent, regularnie organizowanym przez sieć Kaufland, to szansa na rozwój kompetencji i umiejętności, a także przepustka do stałego zatrudnienia i awansu w strukturach firmy. Roczny staż skierowany jest do osób z krótkim doświadczeniem zawodowym, będących na końcowym etapie studiów oraz absolwentów uczelni wyższych. Kaufland przygotował dla uczestników programu konkurencyjne warunki zatrudnienia, tj. roczną umowę o pracę, wynagrodzenie w wysokości 5 tys. zł brutto oraz szeroki pakiet benefitów pozapłacowych. Zainteresowani programem rozpoczną swoją stażową przygodę z dniem 2 stycznia 2023 roku. Rekrutacja potrwa do 10 listopada 2022 roku.

Pokolenie Z docenia pracę w Kauflandzie

Stażyści biorący udział w programie Absolwent będą mogli zdobyć doświadczenie w Departamencie Sprzedaży w całej Polsce, Departamencie IT oraz w Pionie Rachunkowości i Finansów we Wrocławiu. Jedną z przesłanek zachęcających do podjęcia stażu jest dla młodych osób możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem międzynarodowego przedsiębiorstwa. Przekonał się o tym Patryk Woźniak, uczestnik poprzedniej edycji programu stażowego Absolwent, który zdecydował się na rozpoczęcie swojej kariery właśnie w sieci Kaufland.

Przede wszystkim poznajemy firmę. To nauka poprzez praktykę. Miałem obawy, że będę parzył kawę, a jestem jednym z pracowników – zajmuję się księgowością. W dodatku zawsze obok jest ktoś, kogo mogę poprosić o pomoc. Mamy elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej. Najczęściej przychodzę jednak do biura, bo wiem, że na miejscu nauczę się najwięcej – podsumował Patryk Woźniak, dziś pracownik Kaufland Polska, który brał udział w poprzedniej edycji programu Absolwent.

Okiem eksperta

Stażyści w naszej firmie mają okazję do zdobycia praktycznych umiejętności pod okiem profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem. Jako pracodawca dostrzegamy ambicje, zaangażowanie i chęć nauki, jaką wykazują młodzi ludzie stawiający pierwsze kroki na rynku pracy. Jesteśmy otwarci na zapewnienie im atrakcyjnego środowiska do doskonalenia się, m.in. poprzez udział w szkoleniach, perspektywę stałego zatrudnienia, szansę na wewnętrzne awanse oraz regularne rekrutowanie do projektów takich jak Absolwent czy praktyki letnie –mówiMałgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego w Kaufland Polska. 

Osoby zainteresowane dołączeniem do sieci Kaufland będą miały również szansę na bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami firmy podczas targów Talent Days, które odbędą się 26 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu. Tam przedstawiciele firmy opowiedzą o wszystkich aktualnych ofertach zatrudnienia i przybliżą możliwości, jakie oferuje Kaufland na rynku pracy.

INFORMACJA O KAUFLAND

Kaufland to odnosząca sukcesy międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1450 sklepów i zatrudnia ok. 148 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 237 marketów i zatrudnia ok. 15 000 pracowników.

Asortyment sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy produktów. Sieć koncentruje się przede wszystkim na ofercie produktów świeżych – owoców i warzyw, produktów mlecznych, a także mięsa, wędlin, serów i ryb.

Kaufland realizuje swoją misję w oparciu o cztery fundamentalne wartości, którymi są: jakość, wybór, cena i łatwość zakupów. Jako firma odpowiedzialna, w ramach strategii zrównoważonego rozwoju pn. „Zróbmy to razem”, Kaufland angażuje w swoje działania różne grupy interesariuszy – pracowników, partnerów biznesowych, klientów, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe oraz podejmuje i wspiera inicjatywy mające na celu promowanie zdrowego odżywiania, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, poprawę dobrostanu zwierząt, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, redukcję zużycia tworzyw sztucznych.


[1] Raport „Student w pracy” 2022, Program Kariera Polskiej Rady Biznesu

Aktywuj biznes w Polsce

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG, czyli w rejestrze przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego rejestru wpisują się również przedsiębiorcy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.

Jednak jeśli spodziewasz się, że przychody z twojej działalności będą niewielkie, to taką drobną działalność możesz prowadzić bez dodatkowych formalności – nie musisz się rejestrować jako przedsiębiorca.

Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową, jeżeli:

 • przychody z twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł, czyli twoje przychody w 2022 roku nie mogą przekroczyć 1505 zł)
 • jesteś osobą fizyczną
 • nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej
 • nie prowadzisz działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji
 • nie wykonywałeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Ważne! Nie trzeba rejestrować w rejestrze przedsiębiorców:

 • działalności agroturystycznej rolników
 • produkcji wina przez rolników
 • rolniczego handlu detalicznego.

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG, czyli w rejestrze przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego rejestru wpisują się również przedsiębiorcy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.

Jednak jeśli spodziewasz się, że przychody z twojej działalności będą niewielkie, to taką drobną działalność możesz prowadzić bez dodatkowych formalności – nie musisz się rejestrować jako przedsiębiorca.

Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową, jeżeli:

 • przychody z twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł, czyli twoje przychody w 2022 roku nie mogą przekroczyć 1505 zł)
 • jesteś osobą fizyczną
 • nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej
 • nie prowadzisz działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji
 • nie wykonywałeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Ważne! Nie trzeba rejestrować w rejestrze przedsiębiorców:

 • działalności agroturystycznej rolników
 • produkcji wina przez rolników
 • rolniczego handlu detalicznego.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą wykonywać w Polsce działalność gospodarczą, mogą:

 • założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową
 • świadczyć transgranicznie usługi – bez rejestrowania działalności w Polsce
 • założyć w Polsce oddział lub przedstawicielstwo.

Państwami członkowskimi UE są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza państwami członkowskimi UE, są Norwegia, Islandia, Liechtenstein.

Własną firmę, dowolną spółkę handlową, oddział lub przedstawicielstwo mogą założyć w Polsce, także obywatele USA oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Umowy międzynarodowe Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. oraz Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób umożliwiają zakładanie działalności gospodarczej przez obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki i Konfederacji Szwajcarskiej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Obywatele państw, które nie należą do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą:

 • założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową, jeżeli mają tytuł pobytowy, który do tego uprawnia
 • założyć w Polsce spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną
 • przystępować do spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjną oraz nabywać i obejmować udziały lub akcje w tych spółkach
 • założyć w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe podpisane z Polską nie wykluczają takiej możliwości.

Wykaz ratyfikowanych umów międzynarodowych można znaleźć na stronie Internetowej Bazy Traktatów, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *