Rozwój poprzez praktykę – Kaufland rekrutuje do kolejnej edycji programu stażowego Absolwent

Praca wykonywana z pasją to marzenie 83% obecnych studentów[1]. Bardzo często młodzi ludzie, jeszcze w trakcie nauki, aktywnie poszukują możliwości zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, które w przyszłości pozwolą im na rozwój w wybranym kierunku. Z myślą o nich Kaufland przygotował kolejną edycję programu stażowego Absolwent.

Udział w programie stażowym Absolwent, regularnie organizowanym przez sieć Kaufland, to szansa na rozwój kompetencji i umiejętności, a także przepustka do stałego zatrudnienia i awansu w strukturach firmy. Roczny staż skierowany jest do osób z krótkim doświadczeniem zawodowym, będących na końcowym etapie studiów oraz absolwentów uczelni wyższych. Kaufland przygotował dla uczestników programu konkurencyjne warunki zatrudnienia, tj. roczną umowę o pracę, wynagrodzenie w wysokości 5 tys. zł brutto oraz szeroki pakiet benefitów pozapłacowych. Zainteresowani programem rozpoczną swoją stażową przygodę z dniem 2 stycznia 2023 roku. Rekrutacja potrwa do 10 listopada 2022 roku.

Pokolenie Z docenia pracę w Kauflandzie

Stażyści biorący udział w programie Absolwent będą mogli zdobyć doświadczenie w Departamencie Sprzedaży w całej Polsce, Departamencie IT oraz w Pionie Rachunkowości i Finansów we Wrocławiu. Jedną z przesłanek zachęcających do podjęcia stażu jest dla młodych osób możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem międzynarodowego przedsiębiorstwa. Przekonał się o tym Patryk Woźniak, uczestnik poprzedniej edycji programu stażowego Absolwent, który zdecydował się na rozpoczęcie swojej kariery właśnie w sieci Kaufland.

Przede wszystkim poznajemy firmę. To nauka poprzez praktykę. Miałem obawy, że będę parzył kawę, a jestem jednym z pracowników – zajmuję się księgowością. W dodatku zawsze obok jest ktoś, kogo mogę poprosić o pomoc. Mamy elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej. Najczęściej przychodzę jednak do biura, bo wiem, że na miejscu nauczę się najwięcej – podsumował Patryk Woźniak, dziś pracownik Kaufland Polska, który brał udział w poprzedniej edycji programu Absolwent.

Okiem eksperta

Stażyści w naszej firmie mają okazję do zdobycia praktycznych umiejętności pod okiem profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem. Jako pracodawca dostrzegamy ambicje, zaangażowanie i chęć nauki, jaką wykazują młodzi ludzie stawiający pierwsze kroki na rynku pracy. Jesteśmy otwarci na zapewnienie im atrakcyjnego środowiska do doskonalenia się, m.in. poprzez udział w szkoleniach, perspektywę stałego zatrudnienia, szansę na wewnętrzne awanse oraz regularne rekrutowanie do projektów takich jak Absolwent czy praktyki letnie –mówiMałgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego w Kaufland Polska. 

Osoby zainteresowane dołączeniem do sieci Kaufland będą miały również szansę na bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami firmy podczas targów Talent Days, które odbędą się 26 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu. Tam przedstawiciele firmy opowiedzą o wszystkich aktualnych ofertach zatrudnienia i przybliżą możliwości, jakie oferuje Kaufland na rynku pracy.

INFORMACJA O KAUFLAND

Kaufland to odnosząca sukcesy międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1450 sklepów i zatrudnia ok. 148 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 237 marketów i zatrudnia ok. 15 000 pracowników.

Asortyment sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy produktów. Sieć koncentruje się przede wszystkim na ofercie produktów świeżych – owoców i warzyw, produktów mlecznych, a także mięsa, wędlin, serów i ryb.

Kaufland realizuje swoją misję w oparciu o cztery fundamentalne wartości, którymi są: jakość, wybór, cena i łatwość zakupów. Jako firma odpowiedzialna, w ramach strategii zrównoważonego rozwoju pn. „Zróbmy to razem”, Kaufland angażuje w swoje działania różne grupy interesariuszy – pracowników, partnerów biznesowych, klientów, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe oraz podejmuje i wspiera inicjatywy mające na celu promowanie zdrowego odżywiania, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, poprawę dobrostanu zwierząt, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, redukcję zużycia tworzyw sztucznych.


[1] Raport „Student w pracy” 2022, Program Kariera Polskiej Rady Biznesu

Aktywuj biznes w Polsce

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest z pewnością dużym wyzwaniem dla każdego młodego przedsiębiorcy. Niezależność jaką ona daje wiąże się z wysokim ryzykiem, wymaga wykazania się odwagą przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Już na wstępie przedsiębiorca musi wykazać się wiedzą z zakresu opodatkowania dochodów, finansowania przedsięwzięcia jak i tworzenia zaplecza dla własnej firmy.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że po pierwszym roku prowadzonej działalności gospodarczej 1/4 jdg zawiesza lub likwiduje swoją działalność.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą forma prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, jej rejestracja w CEIDG jest darmowa. Można ją zarejestrować przez internet - wymóg posiadania konta ePUAP, lub autoryzując rejestrację odwiedzając najbliższy urząd gminy lub miasta. Forma jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga tworzenia kapitału na start przedsiębiorstwa.

Zalety:

 • brak kosztów założenia działalności gospodarczej,
 • brak wymogów tworzenia kapitału przedsiębiorstwa,
 • elastyczność w otwieraniu, zawieszaniu i likwidacji działalności gospodarczej,
 • możliwość optymalizacji podatkowej poprzez wybór formy opłacania podatków,
 • niskie koszty obsługi księgowej,
 • ograniczone obowiązki sprawozdawcze.

Wady:

 • odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania,
 • obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia do ZUS,
 • konieczność podstawowej znajomości przepisów związanych z opodatkowaniem.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą wykonywać w Polsce działalność gospodarczą, mogą:

 • założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową
 • świadczyć transgranicznie usługi – bez rejestrowania działalności w Polsce
 • założyć w Polsce oddział lub przedstawicielstwo.

Państwami członkowskimi UE są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza państwami członkowskimi UE, są Norwegia, Islandia, Liechtenstein.

Własną firmę, dowolną spółkę handlową, oddział lub przedstawicielstwo mogą założyć w Polsce, także obywatele USA oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Umowy międzynarodowe Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. oraz Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób umożliwiają zakładanie działalności gospodarczej przez obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki i Konfederacji Szwajcarskiej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Obywatele państw, które nie należą do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą:

 • założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową, jeżeli mają tytuł pobytowy, który do tego uprawnia
 • założyć w Polsce spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną
 • przystępować do spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjną oraz nabywać i obejmować udziały lub akcje w tych spółkach
 • założyć w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe podpisane z Polską nie wykluczają takiej możliwości.

Wykaz ratyfikowanych umów międzynarodowych można znaleźć na stronie Internetowej Bazy Traktatów, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

 • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
 • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne! Od 2022 roku z czwartej formy opodatkowania - karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Dlatego jeśli dopiero zakładasz działalność, nie możesz wybrać karty podatkowej.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

W przypadku skali podatkowej stawki liniowej przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód.

Pamiętaj! Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że są takie działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *