Symfonia Śniadania HR – nowa inicjatywa bezpłatnych szkoleń dla firm z sektora MŚP

16 września 2022 r. Symfonia rozpoczyna bezpłatne spotkania szkoleniowe „Symfonia Śniadania HR”, poświęcone najnowszym trendom i przepisom w obszarze Human Resources. Pierwsze spotkanie odbędzie się 16.09 w Warszawie, następne 20.09 w Gdańsku. Prowadzący wykłady eksperci skupią się na kluczowych aspektach zarządzania zasobami ludzkimi w obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej. Zaprezentują tendencje rynkowe oraz rozwiązania, które skutecznie wspierają działy HR w pozyskaniu i utrzymaniu wartościowych pracowników.

Grupa Symfonia, dzięki rozbudowaniu swojego portfolio o szeroko rozumianą ofertę oprogramowania do tzw. miękkiego HR oraz do obsługi kadr i płac, intensyfikuje działania edukacyjne i szkoleniowe.

Przenoszenie procesów HR do chmury, zarządzanie zespołami rozproszonymi, well-being w dobie cyfryzacji, ale także zagadnienia prawne: wpływ dyrektywy unijnej na kwestie kadrowe, zestawienie   zmian prawnych 2022/2023 – takie między innymi tematy będą omawiane przez ekspertów podczas bezpłatnych spotkań dla profesjonalistów HR.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 września w warszawskim Koneserze, następne 20 września w Gdańsk Olivia Star. Celem ekspertów HR, którzy poprowadzą szkolenia jest pokazanie nowych możliwości usprawnienia procesów zarządzania zasobami ludzkim, poprzez wykorzystanie aktualnych i skutecznych narzędzi technologicznych.

Czy przyszłość HR jest w chmurze? Jak być bliżej pracownika w sytuacji, gdy pracujemy zdalnie, hybrydowo, a nawet decydujemy się na zatrudnianie pracowników z odległych miast? Zadaniem dostawców oprogramowania jest wspieranie firm w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości. Nie tylko w kontekście zmian prawnych, nowych regulacji, ale przede wszystkim w doradzaniu, w jaki sposób można przemodelować zarządzanie zasobami ludzkimi tak, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał. Liczymy, że wiedza, którą podzielimy się z uczestnikami Śniadań HR przełoży się na wymierne efekty – komentuje Małgorzata Grunc, ekspert Symfonii w obszarze HR.

Szczegółowy program spotkań Symfonia Śniadania HR dostępny jest na Symfonia Śniadanie HR Warszawa oraz Symfonia Śniadanie HR Gdańsk.

Symfonia w obszarze HR oferuje dwa rozwiązania – jeden z najlepszych w Polsce systemów w obszarze HR, platformę chmurową oraz desktopowy program do obsługi kadr i płac. Platforma pozwala na obsługę między innymi procesów rekrutacji, szkoleń oraz e-learning, wyznaczanie i monitorowanie celów, oceny okresowe czy rozwój pracowników. Towarzysząca platformie aplikacja umożliwia analizowania najważniejszych procesów HR w organizacjach dzięki wbudowanym mechanizmom sztucznej inteligencji.

Symfonia to polski producent oprogramowania, jeden z największych dostawców systemów ERP dla firm z sektora MŚP. Symfonia specjalizuje się w tworzeniu programów i aplikacji, w tym chmurowych, przeznaczonych do obsługi oraz automatyzacji finansów i księgowości, kadr i płac oraz HR, wsparcia sprzedaży (w tym w kanale e-commerce), zarządzania magazynem, zarządzania produkcją, elektronicznego obiegu dokumentów oraz analizy danych. Spółka świadczy także usługi wdrożeniowe, szkoleniowe oraz w zakresie wsparcia technicznego. Z rozwiązań Symfonii korzysta ponad 50 tysięcy mikro, małych i średnich firm oraz biur rachunkowych.

Historia marki sięga 1995 roku, kiedy to na rynku pojawił się jeden z pierwszych w Polsce programów do zarządzania finansami i księgowością pod nazwą Symfonia. Spółka należy do funduszu Mid Europa Partners, wiodącego inwestora finansowego w Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej. 

Więcej na temat Symfonii na www.symfonia.pl, blogu, na profilach Facebook oraz LinkedIn.

Aktywuj biznes w Polsce

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG, czyli w rejestrze przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego rejestru wpisują się również przedsiębiorcy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.

Jednak jeśli spodziewasz się, że przychody z twojej działalności będą niewielkie, to taką drobną działalność możesz prowadzić bez dodatkowych formalności – nie musisz się rejestrować jako przedsiębiorca.

Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową, jeżeli:

  • przychody z twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł, czyli twoje przychody w 2022 roku nie mogą przekroczyć 1505 zł)
  • jesteś osobą fizyczną
  • nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej
  • nie prowadzisz działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji
  • nie wykonywałeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Ważne! Nie trzeba rejestrować w rejestrze przedsiębiorców:

  • działalności agroturystycznej rolników
  • produkcji wina przez rolników
  • rolniczego handlu detalicznego.

Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej uregulowane zostały w Ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w której zawarte zostały przepisy związane z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem i zamykaniem działalności gospodarczej.

W Polsce obowiązuje zasada swobody podejmowania działalności gospodarczej. Oznacza, że każdy, na równych prawach, ma prawo podjąć działalność gospodarczą według swojego wyboru.

Zasada wolności gospodarczej zawiera jednak ograniczenia podmiotowe (odnoszące się do tego, kto może podejmować działalność gospodarczą) oraz przedmiotowe (dotyczące warunków, które muszą zostać spełnione dla prowadzenia danej działalności).

Najpopularniejszymi formami prowadzenia działalności są indywidualna działalność gospodarcza oraz spółki handlowe, w szczególności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka jawna.

Tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych reguluje Kodeks Spółek Handlowych.

Jak zgodnie z przepisami definiowana jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Szukając odpowiedniej definicji należy zajrzeć do kilku aktów prawnych, m.in. ustawy o podatku dochodowym, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ordynacji podatkowej. Zapisy jakie się w nich znajdują są w pewnej mierze do siebie podobne.

Zgodnie z nimi działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie wynikają m.in. z umowy o pracę, o dzieło, zlecenia, najmu czy sprzedaży praw autorskich.

Szczególnie wiele problemów przysparza określenie momentu, kiedy działalność zaczyna być ciągła i zorganizowana. Za ciągłość uznaje się nieprzypadkowe, regularne (a nie jednorazowe lub incydentalne) działania.

Z kolei działalność zorganizowana wiąże się z wykonywaniem szeregu następujących po sobie i powiązanych czynności, które mają na celu osiągnięcia zysku. Istotny jest tu fakt, że działalność wcale nie musi przynosić dochodu – decydujące może być, że jest tylko prowadzona w tym celu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *