Wszystko trzeba wziąć pod uwagę

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że decyzja o otwarciu własnego biznesu, jest decyzją bardzo ważną, dlatego też nie można jej podejmować na szybko i bez wcześniejszego przemyślenia. Im więcej rzeczy weźmiemy tutaj pod uwagę, tym większa będzie pewność, że nasz biznes będzie miał szansę się rozwijać i zdobywać rynek.

Dobry biznesplan to podstawa

Ważne jest to, abyśmy na początku sprawdzili, czy w ogóle jest zapotrzebowanie na usługi jakie chcemy zaproponować. Jeżeli tak, to powinniśmy popatrzeć, jakie mamy tutaj możliwości, jaki lokal będzie dla nas najlepszy, do jakiej grupy chcemy przede wszystkim kierować swoją ofertę. Pomocny może się też okazać biznesplan, który jasno nam pokaże, jakie koszty będzie pociągało za sobą uruchomienie takiego biznesu, jakie są szanse na zyski. Im dokładniej to wszystko przygotujemy, tym mniejsze będzie prawdopodobieństwo, że wpadniemy w jakieś kłopoty.

Warto popytać innych ludzi

Z pewnością warto zobaczyć, co inni ludzie myślą o naszym pomyśle, czy według nich takie coś może się przydać, czy byliby zainteresowani naszą ofertą. Można w tym celu przygotować nawet anonimową ofertę, dzięki czemu znacznie łatwiej będzie nam stwierdzić, czy takie zapotrzebowanie faktycznie jest, czy tylko nam się wydaje, że ludzie byliby zainteresowani naszą propozycją.

Koniecznie zobaczmy co trzeba zrobić, aby mieć pewność, że biznes z którym właśnie ruszamy, będzie świetną propozycją i że będzie on nam w stanie przynieść naprawdę spore profity finansowe. Im poważniej do tego podejdziemy, tym więcej będziemy mieli szansę na tym zyskać.

Aktywuj biznes w Polsce

Jak zgodnie z przepisami definiowana jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Szukając odpowiedniej definicji należy zajrzeć do kilku aktów prawnych, m.in. ustawy o podatku dochodowym, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ordynacji podatkowej. Zapisy jakie się w nich znajdują są w pewnej mierze do siebie podobne.

Zgodnie z nimi działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie wynikają m.in. z umowy o pracę, o dzieło, zlecenia, najmu czy sprzedaży praw autorskich.

Szczególnie wiele problemów przysparza określenie momentu, kiedy działalność zaczyna być ciągła i zorganizowana. Za ciągłość uznaje się nieprzypadkowe, regularne (a nie jednorazowe lub incydentalne) działania.

Z kolei działalność zorganizowana wiąże się z wykonywaniem szeregu następujących po sobie i powiązanych czynności, które mają na celu osiągnięcia zysku. Istotny jest tu fakt, że działalność wcale nie musi przynosić dochodu – decydujące może być, że jest tylko prowadzona w tym celu.

Wypożyczalnia agregatów

Korzystając z usług naszej wypożyczalni agregatów prądotwórczych, mają Państwo pewność, że nigdy nie zabraknie Wam prądu. Nasza firma świadczy usługi z zakresu wynajmu agregatów prądotwórczych dla klientów z Warszawy oraz innych miast na terenie całego kraju. https://fabryka-pradu.pl/

Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej uregulowane zostały w Ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w której zawarte zostały przepisy związane z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem i zamykaniem działalności gospodarczej.

W Polsce obowiązuje zasada swobody podejmowania działalności gospodarczej. Oznacza, że każdy, na równych prawach, ma prawo podjąć działalność gospodarczą według swojego wyboru.

Zasada wolności gospodarczej zawiera jednak ograniczenia podmiotowe (odnoszące się do tego, kto może podejmować działalność gospodarczą) oraz przedmiotowe (dotyczące warunków, które muszą zostać spełnione dla prowadzenia danej działalności).

Najpopularniejszymi formami prowadzenia działalności są indywidualna działalność gospodarcza oraz spółki handlowe, w szczególności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka jawna.

Tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych reguluje Kodeks Spółek Handlowych.

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG, czyli w rejestrze przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego rejestru wpisują się również przedsiębiorcy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.

Jednak jeśli spodziewasz się, że przychody z twojej działalności będą niewielkie, to taką drobną działalność możesz prowadzić bez dodatkowych formalności – nie musisz się rejestrować jako przedsiębiorca.

Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową, jeżeli:

  • przychody z twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł, czyli twoje przychody w 2022 roku nie mogą przekroczyć 1505 zł)
  • jesteś osobą fizyczną
  • nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej
  • nie prowadzisz działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji
  • nie wykonywałeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Ważne! Nie trzeba rejestrować w rejestrze przedsiębiorców:

  • działalności agroturystycznej rolników
  • produkcji wina przez rolników
  • rolniczego handlu detalicznego.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *